Bio

Abdul-Vahit Duman (° 1980, Ghent of Turkish origin) completed the training Fotokunst at St Luke Academy in Ghent and works as a freelance photographer. He was twice winner of PhotoView (Center for Expression) and his series ‘window’ and ‘identity’ were selected for the International Photo Festival Knokke-Heist (2009) and the Canvas Collection (2010).

What drives him to work and free reports, is the (non-) communication of a person or the community-culturally different environment. A serene glimpse of a cloaked, everyday world within rooms or a conservative – both individual and social-quest for a multi-cultural identity. So he creates surprising encounters, or make them visible.

In 2009, his original photo shoot of the interior and the visitors of mosques published in the book ‘Islamic areas in the city’ of Meryem Kanmaz (2009) and exhibited at Kunsthal Sint-Pieters in Ghent. With Mana Vzw he collaborated on a book ‘new mosques “(2011), in which he and the interior architecture of the new building mosques within the European context photographed. He is one of the winners of the 2-yearly competition of the art salon. His work was included in the catalog of art in house.

 

Abdul-Vahit Duman (°1980, Gentenaar van Turkse origine) voltooide de opleiding Fotokunst aan de SintLucasAcademie te Gent en werkt o.a. als freelance fotograaf. Hij werd tweemaal laureaat van Photo View (Centrum voor Beeldexpressie) en zijn reeksen ‘window’ en ‘identity’ werden geselecteerd voor het Internationaal Fotofestival Knokke-Heist (2009) en de Canvascollectie (2010).

Wat hem drijft bij vrije werken én reportages, is de (non-)communicatie van een persoon of gemeenschap met de -cultureel verschillende- omgeving. Een serene inkijk in een verhulde, alledaagse wereld binnenskamers of een voorzichtige – zowel individuele als maatschappelijke- zoektocht naar een multi-culturele identiteit. Zo schept hij verrassende ontmoetingen, of maakt hen zichtbaar.

In 2009 werd zijn originele fotoreportage van het interieur en de bezoekers van moskeeën gepubliceerd in het boek ‘Islamitische ruimtes in de stad’ van Meryem Kanmaz (2009) en tentoongesteld in Kunsthal Sint-Pietersabdij in Gent. Met Mana Vzw werkte hij samen aan een boek ‘nieuwbouwmoskeeën'(2011), waarbij hij het interieur en de architectuur van de nieuwbouwmoskeeën binnen de Europese context fotografeerde. Hij is één van de laureaten van de 2-jaarlijkse wedstrijd van het kunstsalon. Zijn werk werd opgenomen in de catalogus van kunst in huis.

CV